ဤေက်ာက္ေပၚမွာငါ၏အသင္းကိုငါတည္ေဆာက္မည္


ဤအျဖစ္အပ်က္သည္ခရစ္ေတာ္ေယရႈဘုရားကားတိုင္ထက္၀ယ္အေသသတ္
ျခင္းခံရေတာ့မည္အခ်ိန္ႏွင့္အလြန္နီးကပ္ေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ထိုသို႔
ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာဖိလိပၸဳကဲသရိေက်းလက္ေဒသသည္ဂါလိလဲပင္လယ္၏အေရွ႕
ေျမာက္ဖက္(၂၅)မိုင္ခန္႔အကြာတြင္တည္ရွိၿပီးဆီးရီးယားနတ္ကြန္းမ်ားႏွင့္ပည့္
အျပည့္အစံုဖတ္ရန္ေအာက္ပါလင့္အားႏွိပ္ပါ

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ဘုရားစင္စစ္ျဖစ္ျခင္း


ယံုၾကည္သူခရစ္ယာန္မ်ားသည္သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုဘုရားရွင္အျဖစ္လည္း
ေကာင္း၊ မိမိတို႔အား အျပစ္ငရဲမွေ႐ြးႏႈတ္ကယ္တင္သူ (ကယ္တင္ရွင္) အျဖစ္
လည္းေကာင္းလက္ခံယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။အျပစ္မွေ႐ြးႏႈတ္ကယ္တင္
သူသည္အျပင္စီရင္ခြင့္ႏွင့္အျပစ္လႊတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္သာမကအျပစ္ႏွင့္လံုး၀


မဂၤ လာရွိ ေသာ ဆု လဒ္

သက္ေသ ေပးပါ အဖ ဘုရား.., သက္ေသ ေပးပါ.. ေပး ပါလို ့ အၾကိမ္ ၾကိမ္ ေတာင္း ခံခဲ့ စဥ္က သတိ ရေသးတယ္။ သူမ်ား ေတြ ထက္ ထူးျခား တ့ဲ သက္ ေသကို လည္း လို ခ်င္ေသး တာကိုး။ ထင္ ထား တာ က တ ကယ္ပဲ ၾကီး ၾကီး မား မား ေျပာင္း လဲ တိုး တက္ တာမ်ိဳး ၊ လူ မ်ားေတြ ဟာ ကနဲ ဟင္ကနဲ အ့ံၾသ သြား ေစခ်င္ တာမ်ိဳး သက္ ေသျဖစ္ ခ်င္ တာေလ။ အဲ လို ေတာင္း ေနရင္း က လိုခ်င္ တ့ဲ သက္ေသ မရတ့ဲ အဆံုး သတ္ေသ ခ်င္ စိတ္ ပဲ တစ္ေန ့တျခား ျဖစ္ လာေတာ့ တယ္။

ေတာင္း တာလဲ မေပး ဘူး ဆိုျပီး စိတ္ ပါေကာက္ ခ်င္သ လို လို။ တ ကယ္ေတာ့ က် မတို ့ ဟာ ဘုရား သခင္ ကို ကိုယ့္ သေဘာ အတိုင္း လိုက္ လုပ္ေပး ဖို ့ ကိုယ့္ ဆႏၵ တစ္ ခု ပဲ သိျပီး ဂ်ီ က် ေတာင္း ဆို ေန တ့ဲ ကေလး ငယ္ေတြ ပါပဲ။ အ သက္ သာၾကီး လာျပီး ဝိညာဥ္ ေရးမွာ ကေလး ျဖစ္ေန တုန္း ၊ ေျပာ ရမယ္ ဆို ဘု ရား ကို တစ္ ဖက္ သတ္ စိတ္ ေကာက္ေန တတ္ တုန္း ဆို တာ ကို ျပန္ လည္ စဥ္း စားမိ ပါ တယ္။

ဆိုေနတ့ဲ သီခ်င္းစာသားေလးက ..
“ကိုယ္ေတာ္ ကို ကၽြနု္ပ္ ခ်စ္ သည္.., ခပ္ သိမ္းေသာ အ ရာ မ်ား ထက္,, အ ဖ,, ကိုယ္ ေတာ္ သာ တမ္း တေန,, ခပ္ သိမ္း ဆိုသည္ မွာ အား လုံး ထက္ ဟုဆို လိုျခင္းျဖစ္ ပါ၏။ ထို အားလုံး ထဲ မွာ ကၽြနု္ပ္ တို ့မျဖတ္ နိုင္ေသာ အရာ မ်ား ကို နာမ္ မည္ ထည့္ျပီး စဥ္း စား ၾကည့္ လိုက္ ပါ။ ဥပ မာ ေဆး လိပ္၊ ကြမ္း၊ ဘီယာ၊ ခိုင္ နီး၊ ထီ၊ စ သျဖင့္ မိမိ တို ့စြဲ လန္းေန ေသာ မေကာင္း မႈ အရာ မ်ား ကို အရင္ ဆံုး ဖယ္ ရွားျပီး မွ တ ကယ္ ပဲ ကၽြန္ေတာ္ ကၽြန္မ တို ့၏ စြဲ လန္း ရာက ကိုယ္ ေတာ္ သာ ျဖစ္ ေၾကာင္း ဆိုေန တ့ဲ သီခ်င္း ေလး က အ သက္ ျဖစ္ျပီး သက္ ေသျဖစ္ လာ မွာျဖစ္ ပါတယ္။ တ ကယ္ ပဲ မိမိ ၏ စြဲ လန္း ရာကို စြန္ ့လႊတ္ တိုင္း ကိုယ္ ေတာ့္ ထံမွ ထိုက္ တန္ တ့ဲ reward အျမဲ ရွိပါ သည္။ ထို အရာ ကို က်မ ကေတာ့ ဇာ တိနဲ ့ ဝိညာဥ္ တိုက္ပြဲ ဟု သတ္ မွတ္ျပီး ကစား ပြဲလို ျပိဳင္ေလ့ ရွိပါ တယ္။

ရံႈးခ့ဲတာ ရွိသ လို နိုင္လာ တာေတြ လဲ ရွိပါ တယ္။ တစ္ ေျဖးေျဖး နိုင္တာပို မ်ားလာ ေလေလ၊ က်မ တို ့ထဲက ဝိညာဥ္ ခြန္အား က ပိုျပီး သန္ စြမ္းလာ ေလ ေလပါပဲ။ က်မ အတြက္ ေတာ့ ေပ်ာ္စ ရာ အေကာင္း ဆံုး ကစား ပြဲျဖစ္ပါ တယ္။. ေလာက မွာ ေနစဥ္ ခဏ အတြက္ ေန ့ရက္ အစဥ္ တိုင္းထို ကစား ပြဲ၏ ေအာင္ျမင္ ျခင္း ဆုလာဘ္ မ်ား စြာ ရွိ သလို ေကာင္း ကင္ထက္ မွာ လည္း သိုေလွာင္ ထား ျပီး သား လို ့ က် မ အ လို လို သေဘာ ေပါက္ မိ ပါ တယ္။ မိမိ အလို ကို ျငင္းပယ္ တိုင္း ကိုယ္ေတာ္ အတြက္ ဆိုတ့ဲ ကိုယ္ ေတာ့္ ကို တကယ္ ခ်စ္ေၾကာင္း သက္ေသျပ ဖို ့ က်မ တို ့ နွလုံး သား ထဲ မွာ စြဲျမဲ စြာ ရွိေန ေစ ပါ။ ျငင္း ပယ္တိုင္း မွာ ျပန္ရ လာ မည့္ မဂၤ လာရွိေသာ ဆုလာဘ္ မ်ား ကို လက္ေတြ ့ျမင္လာ ပါ လိမ့္ မည္။ ထို အခါ က်မ တို ့ လို ခ်င္ေသာ သက္ ေသ ၊ ကိုယ္ေတာ္ ေကာင္းျမတ္ ေၾကာင္း သက္ ေသမ်ား စြာ ကို ရရွိျပီ ျဖစ္သည္။

ဆုေတာင္းခ်က္........
အဖ, အရာ အားလုံး ထက္ အလို ခ်င္ဆုံး က ကိုယ္ေတာ္ ပါ။ ကိုယ္ ေတာ္ မွလြဲျပီး ကၽြနု္ပ္ မွာ ခိုလႈံစ ရာမ ရွိပါ။ ကိုယ္ေတာ္ ထက္ ပိုျပီး အဘယ္ အရာ ကိုမွ် မစြဲ လန္း မတပ္ မက္ေတာ့ ပါ။ ခပ္ သိမ္းေသာ အရာ မ်ား ထက္ ကိုယ္ ေတာ္ ကို သာ တမ္း တေၾကာင္း ယေန ့က်ြနု္ပ္ ကို သက္ေသ ျပဳေတာ္ မူပါ အဖ။ သ ခင္ ေယရႈ နာမ ေတာ္ ၌ ဆုေတာင္း ပါ၏။ အာ မင္း။ ( To God be the glory ) 

တင္ျပသူ-ရတနာဦး

ခရစ္ယာန္ရႈေဒါင့္မွပညာေရးႏွင့္ေစ်းကြက္ကိုေလ့လာျခင္း


ေဒါက္တာ အိုင္းစ တိုင္း က ဘာ သာေရး မပါေသာ္ အကန္းႏွင့္ တူ၏။ သိပံၸ ပညာ သည္ အကန္းႏွင့္ တူ၏။ သိပၸံ ပညာ မ ပါေသာ ဘာ သာေရး သည္ အက်ဳိးႏွင့္ တူ သည္ ဟု ဆို ခဲ့ သည္။ ျမန္မာ့ ဓေလ့ တြင္ ပထမ အရြယ္ ၌ ပညာ ရွာျခင္း ၏ ရည္ ရြယ္ ခ်က္ မွာ ဒုတိ ယအ ရြယ္ ၌ ဥစၥာ ရွာရန္ ျဖစ္ သည္။ ဤစာ တမ္း ငယ္ တြင္ ပညာ ေရးႏွင့္ ေစ်း ကြက္ ၏ ဆက္ စပ္မႈ ကို ခရစ္ ယာန္ရႈ ေထာင့္မွ တတ္ႏိုင္ သမွ် တင္ျပ ပါမည္။ မ်က္ ေမွာက္ ေခတ္ ပညာ ေရးကို Formal Education, Non-formal Education ႏွင့္ Informal Education ဟူ ၍(၃) မ်ဳိးခြဲျခား ေလ့ရွိ ပါ သည္။
ပညာ ေရး စနစ္ သည္ အလုပ္ အ ကိုင္ေစ်း ကြက္ႏွင့္ ကုန္ စည္ေစ်း ကြက္ တို႔ အ တြက္ Job Creator ႏွင့္ Job Seeker မ်ား ကို ေမြး ထုတ္ ေပးႏုိင္ ပါ သည္။

(က) မ်က္ ေမွာက္ ေခတ္ Formal Education ထက္ Non-formal Education က အလုပ္ အ ကိုင္ရ ရွိေရး ပုိ ၍ အေထာက္ အကူျပဳ သည္ ဟု ေဝဖန္ သူမ်ား ရွိပါ သည္။ တကၠ သိုလ္ ပညာေရး သည္ လူ႕ အဖြဲ႕အ စည္း ကို အက်ဳိး ျပဳေသာ ပညာ အမ်ဳိး မ်ဳိး ရ ရွိႏိုင္ ေၾကာင္း သိရ ပါမည္။ ျငိမ္း ခ်မ္း သာ ယာ ေသာ လူ႕ အဖြဲ႕ အ စည္း ကို တည္ ေဆာက္ ရန္ ေခတ္ ပညာ ကို အသံုး ျပဳသူ မ်ားျဖစ္ ရပါ မည္။ (ယာ ကုပ္ ၃ း ၁၇)

(ခ) ယေန႔ ခရစ္ ယာန္ လူငယ္ မ်ား သည္ ပညာေရး အခြင့္ အလမ္း မ်ား ကို မွန္ ကန္ ထိေရာက္ စြာ ေရြး ခ်ယ္ တတ္ေစ ရန္ အ သင္းေတာ္ မ်ားႏွင့္ ခရစ္ ယာန္ အဖြဲ႔အ စည္း မ်ား က ပညာေရး လမ္း ညႊန္ အစီ အစဥ္မ်ား ျပဳ လုပ္ေပး သင့္ပါ သည္။ အေျခ ခံပညာ အ လယ္ တန္း ေအာင္ျမင္ ခ်ိန္မွ စ၍ အ သက္ေမြး မႈ ဘဝ (Career) တည္ေဆာက္ တတ္ေစ ရန္ လမ္း ညႊန္ သင့္ပါ သည္။ ပညာေရး ေထာက္ ပံ့မႈ မ်ား ရေစ ရန္ လည္း လမ္း ညႊန္မႈ အစီ အစဥ္ မ်ား လို အပ္ ပါ သည္။ (သုတၱံ ၂၂း ၆)

(ဂ) ခရစ္ ယာန္ ေက်ာင္း သူ/သား မ်ား သည ္ မိမိ ၏ ပညာေရး ပန္းတိုင္ သို႔ ေအာင္ျမင္ ထူးခၽြန္ စြာ ေရာက္ ရွိႏိုင္ ရန္ ခရစ္ ယာန္ ဓ မၼပညာ လို အပ္ ပါသည္။ ခရစ္ ယာန္ ယံုၾကည္ ျခင္းႏွင့္ အ သက္ ရွင္မႈ ကို ထိန္း သိမ္း တတ္ ရန္ လမ္း ညႊန္ပဲ့ျပင္ ရပါ မည္။ အ ဆင့္ျမင့္ ပညာ မ်ား ဆည္း ပူးေန စဥ္ ကိုယ့္ ကို ကိုယ္ တန္ ဘိုး ထား သူ မ်ားျဖစ္ေစ ရန္၊ ဘုရား သခင္၏ ဘ႑ာ မ်ားျဖစ္ေသာ အခ်ိန္၊ ေငြေၾကး၊ စြမ္း ရည္ႏွ င့္ သ ဘာ ဝ ဝန္း က်င္မ်ား ကို ေစာင့္ ေရွာက္ တတ္ေသာ ဘ႑ာ စိုးေကာင္း မ်ားျဖစ္ ေစရန္ ရူ ပါရံုႏွင့္ၾကိဳး စား တတ္ေသာ လူငယ္မ်ား ျဖစ္ ေစရန္ ကူ ညီေပး ရပါ မည္။(ကမာၻ ၁ း ၂၈၊ ၁ေကာ ၄ း ၂)

(ဃ) ၂၁ ရာစု တြင္ ကမာၻ အႏွံ႔ ျပန္႔ပြားေနေသာ ယဥ္ေက်း မႈမွာ Greed-based-Culture ျဖစ္ သည္။ အျမတ္ ကို ပဓာ န ထားျခင္း၊ သယံ ဇာ တမ်ား ကို စည္း ကမ္းမဲ့စြာ အသံုးျပဳေနျခင္း တို႔သ ည္ သမၼာ က်မ္း စာႏွင့္ ဆန္႔ က်င္ေနျပီး လူ႔ အဖြဲ႔ အ စည္း အတြင္း ၌ အခ်င္း ခ်င္း စာ နာေထာက္ ထားေရး၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ေရး တို႔ ကို အ ဟန္႔ အ တား ျဖစ္ေစ သည္။ ပညာ တတ္ ဘြဲ႔ရ ခရစ္ ယာန္မ်ား သည္ Job Creator မ်ား ျဖစ္လာေ သာ အခါ ဘု ရား သခင္ႏွစ္ သက္ေသာ အရာ ရွိမ်ား၊ လုပ္ ငန္းရွင္ မ်ားျဖစ္ေစ ရန္ ျပင္ဆင္ တည္ေဆာက္ ရပါ မည္။ (လုကာ ၁၂ း ၁၅)

(င) ဘြဲ႔ရ ခရစ္ ယာန္မ်ား သည္ Job seeker မ်ား လည္း ျဖစ္ လာ မည္။ အလုပ္ အ ကိုင္ေစ်း ကြက္ ထဲ သို႔ ဝင္ေရာက္ ေသာ အခါ ခရစ္ ယာန္ က်င့္ ဝတ္ အတိုင္း အသက္ ရွင္ခြင့္ ရရွိ မည့္ အ လုပ္အ ကိုင္ မ်ား ကို ဦး စားေပး၍ ရွာေ ဖြပါ မည္။ ဆက္ လက္ ပညာ ဆည္းပူး ခြင့္ ရွာေဖြ လွ်က္ ပညာေခတ္ Knowledge Age ၌ ရင္ ေဘာင္ တန္းႏိုင္ေသာ ဝန္ ထမ္း မ်ားျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳး စားရ ပါ မည္္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ အားျဖင့္ ပညာ တတ္ ခရစ္ ယာန္မ်ား သည္ ႏိုင္ငံ တကာေစ်း ကြက္၏ အျဖည့္ ခံမ်ား မျဖစ္ သင့္ပါ။ ေစ်း ကြက္အ သိုင္း အဝိုင္း Market Place တြင္ ဘုရား သခင္၏ အလိုေတာ္ ကို အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေသာ သူမ်ား ျဖစ္ ၾကရ ပါမည္။

တင္ျပသူ-ေဒါက္တာေစာေစးခူ

မွီျငမ္းကိုးကားစာရင္း
(၁) ေဒါက္တာေလးစႏၵာ(ကထိက၊သတၱေဗဒဌာန) “ယေန႔မ်က္ေမွာက္တြင္ တကၠသိုလ္ဆရာ/မမ်ားသည္ တကၠသိုလ္အျပင္ ဓမၼပညာရပ္ကိုပါ တတ္ကၽြမ္းရန္လိုျပီျဖစ္ေၾကာင္း”
“ပညာေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္”
၂၀၀၅ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ(၁၇-၈)ရက္

(၂) ဆရာဦးလင္းစိန္ “သိမႈပညာ”

(၃) Statement on just finance and the economy of life, the Central Committee of World Council of Churches, 26 August -2September 2009, Geneva, Switzerland.

(၄) John Whittet, “Modern Higher Education: The Pros and Cons of an increasingly Career-Focused Education” http://baseq.newsivine.com/-news/ Mon Aug7, 2006

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳေရးလမ္းစဥ္

၂၀ရာစု ဆန္းပိုင္း တြင္ခရစ္ ယာန္သာ သနာျပဳ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားေတြ႕ ဆံု စည္းေဝးၾကျပီး သာသ နာျပဳ လမ္း စဥ္မ်ား ကို သံုး သပ္ၾက သည္။ Protestant အဖြဲ႕မ်ား ၏ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ ပြဲမ်ားမွ သာသ နာျပဳပံု စံ သစ္မ်ား ကိုေဖာ္ ထုတ္ၾက သည္။ ေရာမ ကက္ သလစ္အ သင္းေတာ္ တြင္လည္း ၁၉၆၂- ၁၉၆၅ အတြင္း ျပဳျပင္ ေျပာင္း လဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ပါ သည္။ ၂၀ ရာစု အတြင္း ခရစ္ ယာန္ သာ သနာျပဳေရး ဓမ ၼအေတြး အေခၚ (Mission Theology) မ်ား ရႈေထာင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး မွ ေပၚ ထြက္ခဲ့ ပါသည္။
ယေန႕ ၂၁ ရာ စု တြင္ ခရစ္ ယာန္ သာ သနာျပဳျခင္း ၌ ေအာက္ေဖာ္ျပ ပါအေၾကာင္း အရာ မ်ား ပါဝင္ ပါ သည္။

(က) Stewarding Creation- ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းထားေသာ ကမာၻ ေျမၾကီး ကိုထိန္း သိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ျခင္း သည္ ဘုရား ေပးေသာ Mission ျဖစ္သည္။ (ကမာၻ ၁း ၂၆- ၃၀) ပတ္ဝန္း က်င္ညစ္ ညမ္းမႈ ကိုတား ဆီးျခင္း၊ သဘာဝ ဘက္မွ် မႈကို ထိန္း သိမ္းျခင္း တို႕ပါ ဝင္ပါ သည္။

(ခ) Social Service- အကူ အညီလို အပ္ေနေသာ လူသား မ်ားကို အေစ ခံဝန္ ထမ္း ရန္ ခရစ္ ေတာ္ အလိုရွိ ပါ သည္။ (မာကု ၁း ၂၆- ၃၀) ဆင္း ရဲသူ မ်ား၊ သဘာ ဝေဘး ဒဏ္ခံ ရသူမ်ား၊ မက်န္း မာသူ မ်ား၊ သက္ၾကီး ရြယ္အို မ်ား ကို ကူ ညီရပါ မည္။ သတိျပဳ ရန္ရွိ သည္မွာ လူမႈ ဝန္ ထမ္းျခင္း ကိုသာ ေဆာင္ ရြက္ျပီး ခရစ္ ေတာ္ေပး ေသာ တျခား တာ ဝန္မ်ား ကို ပစ္ ပယ္သည့္ အစြန္း ေရာက္ အေတြး အေခၚ မ်ား လည္း ေပၚထြက္ ေနပါ သည္။

(ဂ) Evangelism- ေယရႈ ခရစ္ ေတာ္ ၏ ကယ္ တင္ျခင္း တရား ကို အေျပာ အဆို အျပဳ အမူ (words and deeds) မ်ား အားျဖင့္ သက္ ေသ ခံၾက သည္။(မႆဲ ၂၈း ၁၉ -၂၀)၂၀ ရာစု တြင္ Cross Cultural Theology ကိုေဖာ္ ထုတ္ ခဲ့ျပီး ေရခံေျမ ခံႏွင့္ ေလ်ာ္ ညီ စြာ ဧ ဝံေဂ လိ တရား ကို သက္ ေသခံၾက ပါသည္။ ေဒသ ခံယဥ္ ေက်း မႈ ကို အေလး မထား ေသာေၾကာင့္ အတိတ္ တြင္ျဖစ္ ခဲ့ေသာ အမွား မ်ား ကို ျပင္ ဆင္ လာၾက ပါ သည္။

(ဃ) Social Justice- ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ သည္ မတ ရားျပဳခံ ရေသာ လူမ်ား ဘက္မွ ရပ္ တည္ေပး ခဲ့ သည္။ (လုကာ ၄း ၁၈- ၁၉) ခရစ္ ယာန္ မ်ား သည္ လူသား အခြင့္ အေရး ဆံုးရႈံး ေနေသာ သူမ်ား ကို ကူညီ ရန္လို အပ္ပါ သည္။ (င) Peace & reconciliation- သခင္ ေယရႈ သည္ ၿငိမ္း ခ်မ္းျခင္း ႏွင့္ျပန္ လည္ သင့္ျမတ္ ျခင္းကို အလို ေတာ္ ရွိပါ သည္။ (မႆဲ  ၅း ၉) လူမ်ဳိးေရး မုန္း တီး မႈ မ်ားႏွင္  ့ႏိုင္ ငံေရး ပဋိပက ၡမ်ားေျဖ ရွင္းႏိုင္ ရန္ ကူညီ ရ ပါ မည္။

အခ်ဳပ္ အားျဖင့္ ဆိုရ လွ်င္ သမၼာ က်မ္း စာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားေသာ ဘုရား သခင္ေပး အပ္ သည့္ တာ ဝန္မ်ား ကို ခရစ္ ယာန္ တစ္ ဦးျခင္း အေနျဖင့္ လည္း ေကာင္း၊ အသင္း ေတာ္မ်ား အေနျဖင့္ လည္း ေကာင္း ေဆာင္ ရြက္ၾက ရပါ မည္။ ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီ ေသာ သာ သနာ ျပဳနည္း စနစ္ မ်ား ကို လည္း ေဖာ္ ထုတ္ ၾကရ ပါ မည္။

တင္ျပသူ-ေဒါက္တာေစာေစးခူ

ပညာသတိျဖင့္ဘ၀ကိုျပင္ဆင္ျခင္း


မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီးလူတစ္ခ်ဳိ႕က ရုပ္ခႏၶာကိုဦးစားေပးျပင္ဆင္ၾကသည္။(Physiscal Preparation)တစ္ ခ်ဳိ႕ ကလည္းရုပ္၀တၱဳ၊အရာ၀တၳဳအေဆာက္အဦးေတြကိုအဓိကထားျပင္ ဆင္ၾကသည္။ တစ္ခ်ဳိ႔ကေတာ့ ဘ၀ကိုအမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ျဖင့္ကုန္ဆံုးေစၾက သည္ ။(မႆဲ၊၂၅း၁၁၃)သမၼာက်မ္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ခရစ္ေတာ္ျပင္ ဆင္ေစလိုေသာလူသားတိုင္းအသက္တာႏွင့္အသက္ရွင္
မႈတြင္ပညာ သတိျဖင့္ဘ၀ကိုျပင္ဆင္လွ်က္၊၀ိညာဥ္ေရးရာျပင္ဆင္ျခင္း၊ကိုယ္က်င့္တရားစိတ္ဓါတ္ေရးရာအ တြက္အေကာင္းဆံုးျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ဖို႔ရန္ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။လူတစ္ဦး၏အသက္တာတြင္အႏၱရယ္အႀကီး
မား ဆံုးေသာအရာမွာအခ်ိန္မ်ားစြာရွိေသးသည္ႏွင့္မနက္ဖန္ဟူေသာစကား၊အလုပ္၌ျဖစ္ေစ၊ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊စီးပြားေရး၊လူမႈေရးတြင္မနက္ဖန္မွဟူေသာစကားကိုမသံုးရန္အေရးႀကီးပါသည္။ဖယ္ရွားပစ္၍
မရေသာအေၾကာင္းမွာမနက္ဖန္ဟူေသာအခ်ိန္ကာလသည္ မိမိအတြက္ေရာက္ရွိလာျခင္းရွိ/မရွိကို မည္သူမွ်မသိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ယာကုပ္ကသမၼာက်မ္းစာ၌ ယေန႔မနက္ဖန္ဤမည္ေသာၿမိဳ႕သို႔သြားၾကကုန္အံ့၊ထိုၿမိဳ႕၌တစ္ႏွစ္ပါတ္လံုးေန၍ကုန္သြယ္သျဖင့္အျမတ္ ရေအာင္ျပဳၾကကုန္အံ့ဟုဆိုတတ္ေသာသူတို႔နားေထာင္ၾကေလာ့၊မနက္ဖန္ေန႔၌အဘယ္သို႔ျဖစ္မည္ကို သင္တို႔မသိၾက၊သင္တို႔အသက္သည္အဘယ္သို႔ေသာအရာျဖစ္သနည္း၊ခဏထင္ရွားၿပီးမွကြယ္ေပ်ာက္ တတ္ေသာအခိုးအေငြ႕ျဖစ္၏ဟုေဖာ္ျပသြန္ခဲ့ပါသည္။ပညာရွိေရွာလမုန္ကိုယ္တိုင္ကမနက္ဖန္ေန႔ကိုအမွီျပဳ ၍မ၀ါၾကြားႏွင့္တစ္ရက္အတြင္းတြင္အဘယ္သို႔ျဖစ္မည္ကိုမသိႏိုင္ဟု(သုတၱံ၊၂၇း၁)၌ပညာရွိတို႔၏အဆံုးအ မျဖင့္သြန္သင္ထားသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။စိန္႔လူ၀စ္ဗ်ဴဂယ္ဆိုသူကအခ်ိန္သည္ဆီးႏွင္းပြင့္ႏွင့္တူ၏၊ သည္ဆီးႏွင့္းပြင့္ကိုဘာလုပ္ရမလဲဟုကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆံုးျဖတ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနခိုက္မွာပင္ ဆီးႏွင္းပြင့္ကေပ်ာက္ကြယ္ သြားေလသည္ဟုဆိုခဲ့ပါသည္။ေလာကလူသားတိုင္းအတြက္အခ်ိန္သည္တေျပးညီျဖစ္သည္။ တစ္နာရီတြင္ မိနစ္ေျခာက္ဆယ္၊တစ္ရက္တြင္၂၄နာရီ၊တစ္ႏွစ္မွာရက္ေပါင္း(၃၆၅)ရက္၊မည္သူမွ်မပို၊ မည္သူမွ်ေလွ်ာ့ မေပးခဲ့ေသာတန္ဖိုးျခင္းတူညီေသာလက္ေဆာင္ပင္ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ထိုအခ်ိန္ကိုထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းမရွိျခင္းသည္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးစီ၏အသံုးခ်တတ္ေသာ၊ျပင္ဆင္မႈရွိေသာအရည္အခ်င္းေပၚ
တြင္မူတည္ေနပါသည္။သခင္ခရစ္ေတာ္ဥပမာေပးခဲ့ေသာ(မႆဲ၊ ၂၅း၁-၁၃)က်မ္းပိုဒ္၌ေကာင္းကင္ႏိုင္ ငံေတာ္သည္၊ျပင္ဆင္ျခင္းရွိေသာသူ၊သမၼာသတိရွိေသာသူ၊အခ်ိန္ကိုတန္ဖိုးရွိစြာသံုးစြဲတတ္ေသာသူ၊ နာခံျခင္းႏွင့္လုပ္ေဆာင္ေသာသူတို႔၀င္ရန္ေနျဖစ္ၿပီး၊ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိသူမ်ား၊ အမွတ္တမဲ့အသက္ ရွင္သူမ်ား၊ပ်င္းရိငိုက္ျမည္းတတ္သူမ်ား၊ေလာကေပ်ာ္ပါးျခင္းႏွင့္သာအခ်ိန္ကုန္ေနသူမ်ားအတြက္ႏိုင္ငံေတာ္ ၏တံခါးသည္ပိတ္ထားလွ်က္ရွိေၾကာင္းေဖၚျပထားပါသည္။ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ကိုေမွ်ာ္လင့္ေသာ္လည္းျပင္ဆင္ျခင္းမရွိေသာသူ၊ပ်င္းရိေသာသူတို႔အတြက္ျမင္ႏုိင္စြမ္း၊၀င္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ ဆံုးရံႈးမႈပင္ျဖစ္ပါသည္။လူမ်ားစြာတို႔ဆံုးရံႈးေနရျခင္း၏အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာစဥ္းစားဥာဏ္ကင္းမဲ့ျခင္း၊ ပ်င္းရိျခင္းႏွင့္ ျခားနားမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။သခင္ခရစ္ေတာ္ေဟာေျပာေသာပါလက္စတိုင္းေဒသရွိ မဂၤလာေဆာင္ျခင္းပံုဥပမာသည္မ်က္ေမွာက္ေခာတ္ရွိလူသားတို႔၏အသက္ရွင္မႈကိုမီးေမာင္းထိုးျပထားျခင္း
ျဖစ္သည္။အခ်ိန္မေရြးအမွတ္တမဲ့က်ေရာက္လာႏိုင္ေသာအသက္တာအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈထားရွိရ မည့္တာ၀န္မွာလူတစ္ဦးစီအတြက္အေရးႀကီးေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ပါလက္စတိုင္းေဒသရွိဂ်ဴးလူမ်ဳိးတို႔၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းျခင္းျပဳၿပီးမွသာမဂၤလာေဆာင္ရပါသည္။မဂၤလာေဆာင္ေသာအခါ တြင္သတို႔သမီးတို႔ကထူးျခားေသာ၀တ္စံု၀တ္ၿပီးသတို႔သားကိုေစာင့္ေနရၾကသည္။ သတို႔သားေရာက္လာ မည့္အခ်ိန္မွသာအခန္းအနားက်င္းပရပါသည္။သတို႔သားသည္မည္သည့္အခ်ိန္မည္သည့္ေနရက္ေရာက္ လာမည္ကို မသိရပါ။ သို႔ေသာ္တစ္ဖက္မွ(သတို႔သမီး)အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားရေလ့ရွိပါသည္။

သတို႔သားေရာက္လာခ်ိန္တြင္လမ္းေပၚတြင္ႀကိဳဆိုေနေသာသတို႔သမီးဖက္မွလူအုပ္ႀကီးထဲမွလူမ်ားသည္ ဆီမီးမ်ားထြန္းၿပီးေစာင့္ေလ့ရွိပါသည္။ထိုသို႔ဆီမီးမထြန္းေသာသူ၊ဆီမီးမရွိေသာသူမ်ားအေနျဖင့္၀င္ခြင့္ မရၾကေပ။ထို႔အတူမဂၤေဆာင္အခန္းအနားသို႔ ေနာက္က်ၿပီးမွေရာက္လာသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း၀င္ခြင့္ မရၾကေခ်။ဤေနရာ၌သတို႔သမီး(၁၀)ဦးအနက္(၅)ဦးသည္ပညာသတီရွိစြာအသက္ရွင္ၿပီး ဆီမီးမ်ားထြန္း လွ်က္ေစာင့္ေနေသာ္လည္း၊(၅)ဦးမွာမိုက္မဲစြာဆီလည္းမျဖည့္ထားဘဲ၊ငိုက္မ်ည္းကာအခ်ိန္ျဖဳန္းတီးလွ်က္ေန ၾကပါသည္။အခ်ိန္တန္၍ သတို႔သားႀကြလာေသာအခါျပင္ဆင္ရန္အခ်ိန္မရွိေတာ့ေပ။အိမ္အျပင္၌ေနခဲ့ရၿပီး မဂၤလာေဆာင္ပြဲသို႔၀င္ရန္အခြင့္အေရးလည္းမရွိေတာ့ေပ။မိုက္မဲေသာသတို႔သမီး(၅)ဦးတို႔သည္
(၁)သတိမရွိစြာအသက္ရွင္ျခင္း
(၂)ပ်င္းရိျခင္း
(၃)ျပင္ဆင္မႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္မိမိတို႔ခ်စ္ေသာသတို႔သားႏွင့္လြဲခဲ့ရသလို ဘ၀သက္တာအတြက္ျပင္မ ရေသာေနာင္တအမ်ားကိုတစ္သက္စာသိမ္းပိုက္ထားေနရေပမည္။

(၁)သတိမရွိစြာအသက္ရွင္ျခင္း။
သတိတစ္ခ်က္လြတ္သြားသည္ႏွင့္ဘ၀တစ္သက္တာဒုကၡမ်ားႏွင့္အသက္ရွင္ခဲ့ရသူမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ သတိမမူ၊ဂူမျမင္ဟူေသာစကားကိုေပါ့ဆစြာေတြးခဲ့ေသာ္လည္းအသက္ရလာသည္ႏွင့္အမွ်အခ်ိန္ၾကာလာ သည္ႏွင့္တန္ဖိုးႀကီးေသာအမွားျဖစ္ေၾကာင္းသိလာရသည္။မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကမၻာႀကီးထဲတြင္အသက္ ရွင္ေနရသည္ႏွင့္အမွ်ရႈပ္ေထြးခက္ခဲစြာ၊တစ္ခါတစ္ရံသိမ္ေမြ႕စြာတိုက္ေနေသာမုန္တိုင္းမ်ားကယေန႔ကမာၻ႕
စီးပြားေရး၊ႏိုင္ငံေရး၊ဘာသာေရး၊လူမႈေရး၊ပညာေရးတို႔တြင္သတိတစ္ခ်က္သည္ အသက္ႏွင့္အမွ်တန္ဖိုး ရွိေသာအေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိေနေလၿပီ။စားသတိ၊သြားသတိ၊ေနသတိ၊ထိုင္သတိဟူေသာစကားအတိုင္း အရာအရာတိုင္းအားဖက္ေပါင္းစံုစဥ္းစားၿပီးမွဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည့္ကာလလည္းျဖစ္ပါသည္။ သတိသည္ေလာကီေလာကုတၱရာအားလံုးအတြက္ျပည့္စံုစြာမွန္ကန္ေသာအက်ဳိးရရွိရန္အတြက္အေျခခံ
လိုအပ္ေသာအရည္အခ်ည္းပင္ျဖစ္သည္။(လုကာ။ ၁၆း၁၉-၃၁)တြင္ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္၌ေန႔ တိုင္းေပ်ာ္ေမြ႕ေနေသာသူေငွးတစ္ဦးႏွင့္သူဆင္းရဲလာဇရုအေၾကာင္းကိုေဖၚျပထားပါသည္။သူေငွးသည္ စြန္႕ႀကဲေပးကမ္းေသာေမတၱာမရွိသည္သာမကသမၼာသတိလည္းမရွိ၊သီလေဆာက္တည္ျခင္းလည္းမရွိပဲ မိမိစည္းစိမ္၌သာေန႔တိုင္းေပ်ာ္ေမြ႕ၿပီးအခ်ိန္ျဖဳန္းတီးခဲ့သည္။ဘုရားသခင္သည္ေလာကထဲ၌ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား စည္းစိမ္ေပးထားျခင္း၊ပညာဥာဏ္၊ထူးေပးထားျခင္းသည္ေလာကအက်ဳိးျပဳဖို႔သာျဖစ္သည္။ဘုရားသခင္ သည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔မည္သူမည္၀ါျဖစ္ျခင္းထက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မည္သို႔ေတြးေခၚေနထိုင္သက္ရွင္ျပဳမူေဆာင္ရြက္သည္ ကိုသာၾကည့္ရႈပါသည္။လူတိုင္းသားတိုင္း၏ေန႔စဥ္အသက္ရွင္မႈအေပၚဘုရားသခင္ေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္။ (ယာ၊၃း၁၃)တြင္သင္တို႔၌အတတ္အလိမ္မာႏွင့္ျပည့္စံုေသာပညာရွိတစ္စံုတစ္ေယာက္ရွိလွ်င္ထိုသူသည္ ပညာ၏ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ျခင္းႏွင့္တကြေကာင္းျမတ္ေသာ က်င့္ႀကံျပဳမူျခင္းအားျဖင့္ မိမိအမႈတို႔ကိုျပပါေစ။ ရွင္ယာကုပ္က၀ိညာဥ္ေရးရာပညာႏွင့္ေလာကီပညာကိုခြဲျခားျပထားပါသည္။တစ္ခ်ဳိ႕မွာမိမိတို႔ပန္းတိုင္ေရာက္ ရန္၊ထိပ္တန္းေရာက္ရန္မနာလိုျခင္း၊မရိုးသားျခင္း၊တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္အသံုးျပဳၾက
သူမ်ားလည္းရွိပါသည္။ထိုအရာသည္လူလုပ္ယူသည့္ပညာ(man maked wisdom)ျဖစ္ပါသည္။ ၀ိညာဥ္ေရးရာပညာသည္ အထက္အရပ္ဘုရားသခင္ထံမွ လာေသာပညာ(heavenlywisdom) ျဖစ္ပါ သည္။ထိုအရာသည္အတတ္အလိမ္မာႏွင့္ျပည့္စံုၿပီးေကာင္းျမတ္ေသာအက်င့္သီလျဖင့္ သူတစ္ပါးအက်ဳိးျပဳ စုျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

(၂)ပ်င္းရိျခင္း(သို႔)ငိုက္ျမည္းအိပ္ေပ်ာ္ျခင္း။
မဂၤလာေဆာင္လုလင္ႀကြလာျခင္းအား ႀကိဳလင့္ေနေသာသတိုးသမီး(၁၀)ဦးစလံုးမွာငိုက္ျမည္းအိပ္ေပ်ာ္ခဲ့ၾက ပါသည္။သို႔ေသာ္အခ်ိန္မွီဆီမ်ားျဖည့္ၿပီးျပင္ဆင္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္သတို႔သားၾကြလာခ်ိန္တြင္အဆင္သင့္ ဆီမီးထြန္းႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ရိုးရိုးငိုက္ျမည္းျခင္းသည္သတိမလြတ္ေစဘဲပ်င္းရိေသာသေဘာကသူတို႔အား လြန္က်ဴးစြာအိပ္ေပ်ာ္ေစခဲ့ပါသည္။(သုတၱံ၊ ၁၃း၄)တြင္ပ်င္းရိေသာသူသည္အဘယ္အရာကိုမွ်ေတာင္းတ ၍မရတတ္၊လံုးလ၀ရိယျပဳေသာသူမူကားမိမိအလိုဆႏၵျပည့္စံုရ၏ဟုေဖၚျပထားပါသည္။(သုတၱံ၊ ၁၈း၉)၌ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ပ်င္းရိေသာသေဘာရွိေသာသူသည္မိမိဥစၥာကိုအခ်ဥ္းအႏွီးကုန္ေစတတ္ေသာသူႏွင့္ ညီအစ္ကိုေတာ္စပ္သည္ဟုသြန္သင္ထားပါသည္။ပ်င္းရိေသာသူကမနက္ဖန္အတြက္စဥ္းစားေနခ်ိန္မွာပင္ လုံးလ၀ရိယရွိေသာသူကအနာဂတ္ကိုတည္ေဆာက္ထားႏွင့္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ပ်င္းရိေသာသူအေနျဖင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္၊ဆင္ေျခမ်ားျဖင့္ျပည့္၀ေနတတ္၏။ (သုတၱံ ၊၂၁း၂၅ ။ ၂၂း၁၃)။လံုးလ၀ရိယရွိေသာ သူမူကားကာလသံုးပါးျဖစ္ေသာအတိတ္၊ပစၥဳန္ပၸန္၊အနာဂတ္၏သမိုင္းကိုဖန္တီးႏိုင္ၿပီးထိုအသိပညာျဖင့္
ပင္အနာဂတ္သို႔သြားေရာက္တည္ေဆာက္ႏုိင္သည္။ပ်င္းရိေသာသူမူကားအတတ္ပညာ၊အသိပညာဆံုးရံႈး သည္သာမကမိမိမွာရွိေသာအရည္အေသြးႏွင့္စြမ္းရည္ပင္လွ်င္ အသံုးမခ်လွ်င္ပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးရေပမည္။

(၃)ျပင္ဆင္မႈမရွိျခင္း။
မိုက္မဲေသာသတို႔သမီး(၅)ဦးမွာ သူတို႔၏မိုက္မဲစြာငိုက္ျမည္းအိပ္ေပ်ာ္သြားျခင္းေၾကာင့္သတိုးသား(မဂၤ လာေဆာင္လုလင္)ၾကြလာခ်ိန္တြင္ဆီမီးထြန္းရန္ဆီမရွိခဲ့ေပ။လူမွန္လွ်င္ေနဖို႔အတြက္မျဖစ္မေနျပင္ဆင္ ဖို႔ရန္လိုသကဲ့သို႔အသက္ရွင္ရန္၊ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ရန္ျပင္ဆင္ရေပမည္။ထို႔အတူေသဖို႔အတြက္ လည္းျပင္ဆင္ထားရပါမည္။သီလႏွင့္ဒါနမပါလွ်င္ေသကာမွသိ၊ေရဗူးႏွင့္ဖိနပ္မပါလွ်င္ခါမွသိ)စကားပံုကဲ့သို႔ လူတိုင္းေကာင္းေသာကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ေစတနာသဒၵါတရားကိုေဆာင့္ရြက္သင့္ပါသည္။ခရစ္ေတာ္ ဘုရားကိုယ္တိုင္ကလူသားတိုင္းခ်စ္ေမတၱာထားရန္၊ အတၱထက္ပရကိုဦးစားေပးရန္ အစဥ္သြန္သင္ထား ပါသည္။(ေကာင္းေသာရွင္မာရိစိတ္ထားလုကာ၊၁၀း၂၅-၃၇)၊ဥစၥာရတတ္ေသာလူငယ္(လုကာ၊၁၈း၁၈၂၃) တြင္ေမတၱာတရားရွိသူ၌ေပးကမ္းစြန္႔က်ဲၿပီးသူတစ္ပါးအတြက္စဥ္းစားေပးတတ္ေသာ္လည္း၊မိမိဥစၥာ ကိုႏွေမ်ာတြန္႔တိုတတ္ေသာသူမူကား ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔၀င္ရန္ခက္ခဲပါသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိအတြက္သာစဥ္းစားလွ်က္မိမိစည္းစိမ္၌သာေပ်ာ္ေမြ႕ေသာသူေငွးဥပမာကိုလည္း(လုကာ၊၁၂း ၁၆-၂၁) တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။ကိုယ္အတြက္ဘ႑ာကိုဆည္းပူးေသာသူသည္ဘုရားေရွ႕ေတာ္တြင္ဆင္းရဲေသာ သူျဖစ္သည္ဟုဆိုထားပါသည္။ဤေလာကအလည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားအသက္ရွင္ေစေသာဘုရားသခင္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ-ေလာကေကာင္းက်ဳိးအတြက္သာမကလူအခ်င္းခ်င္းတို႔၏ဒုကၡကိုမွ်ေ၀ခံစားဖို႔ရန္ႏွင့္ အသက္တာတြင္အခ်ိန္ႏွင့္စည္းစိမ္ကိုေကာင္းစြာအသံုးခ်တတ္ဖို႔ရန္ျဖစ္ပါသည္။ဆီမရွိေသာသတိုးသမီး(၅) ဦးကဲ့သို႔အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္မိမိတို႔၏ဘ၀အသက္တာကို ဆီမရွိေသာဘ၀ျဖင့္အသက္ရွင္ေနၾကပါသည္။ ထိုသို႔ေသာသူမ်ားသည္ အခ်ိန္ကိုတန္ဖိုးရွိစြာအသံုးမျပဳျခင္း၊ ပညာကိုအပတ္တကုတ္မႀကိဳးစားျခင္း၊ အလုပ္ကိုလံုးလ၀ရိယရွိစြာမလုပ္ျခင္း၊ ဘ၀ကိုျပင္ဆင္မႈမထားဘဲအသက္ရွင္ျခင္းစသည့္ပံုစံမ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္လွ်က္ရွိေနၾကပါသည္။ဤေခတ္ကာလသည္ပို၍ပင္၀ိညာဥ္ေရးရာႏွင့္ဆိုင္ေသာဆီကိုအျပည့္ ထည့္ထားရန္လိုအပ္လွေပသည္။Longfellowကအခ်ိန္ဆိုတာ၊၀ိညာဥ္ရဲ႕ဘ၀နာမ္အသက္ဟုဆိုထားပါ သည္။ အီတာလ်ံမီလိုဆိုဖာ-ဒႆနဆရာတစ္ေယာက္ကအခ်ိန္ဟာငါရဲ႕ထြန္ယက္ရာလယ္ေျမျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီလယ္ေျမကိုထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးတာမရွိယင္ဘာအပင္မွာမသီးမပြင့္ႏိုင္ဘူး၊ အဲဒီေျမေနရာကိုအလဟသ မျဖစ္ေအာင္၊အဆိပ္ပင္ေတြမေပါက္ေအာင္၊အသံုးက်တဲ့တန္ဖိုးရွိတဲ့အက်ဳိးကိုျဖစ္ေစတဲ့အပင္ေတြကိုပဲ စိုက္ထားရမယ္။သည့္အျပင္အေပၚယံရႈိးထုတ္တဲ့က်ီးအာသီးအပင္ေတြမ်ဳိးလည္းမစိုက္မိဖို႔လိုပါတယ္။ စက္ရံုေတြတည္ေထာင္ယင္စက္ရံုေတြရဲ႕လုပ္အားျပန္ေရာက္မယ္။ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ေျမေတြဟာအဘိုး တန္ေျမေတြျဖစ္သလိုပဲ၊ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕အခ်ိန္ေတြဟာလည္းအဖိုးတန္တဲ့အခ်ိန္ေတြျဖစ္ပါတယ္ဟုဆိုပါသည္။ နပိုလီယန္အိုနာပတ္ကလည္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအားမင္းတို႔ရဲ႕အခြင့္အလမ္းေတြကိုတိုးတက္
ေအာင္လုပ္ပါ။အခုအလဟသကုန္ဆံုးသြားတဲ့အခ်ိန္တိုင္းဟာအနာဂတ္ၾကမၼာအတြက္အခြင့္အေရးေတြ
ျဖစ္ေနမယ္ဟုဆိုခဲ့ပါသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔၌ကိုယ္စြမ္း၊ဥာဏ္စြမ္း၊ဘာအစြမ္းမွျဖည့္မထားပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျဖဳန္း တည္းခဲ့ေသာအခ်ိန္မ်ားကိုေနာင္တႏွင့္သာဖက္ရမ္းအသက္ရွင္ေနရလိမ့္မည္။ လူသားမ်ဳိးဆက္အတြက္ ဘာမွမက်န္ရစ္ေအာင္အသက္ရွင္ခဲ့ေသာတရားခံတစ္ဦးအျဖစ္သာအမည္တြင္ရစ္ပါလိမ့္မည္။ထို႔ေၾကာင့္ သခင္ေယရႈသတိေပးခဲ့ေသာသတို႔သမီး(၁၀)ဦးထဲမွ မိုက္မဲေသာျပင္ဆင္မႈမရွိသည့္ သတို႔သမီး(၅)ဦးမွာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလ တစ္ေလာကလံုးႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသတိေပးခ်က္တစ္ခ်က္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသတိေပးခ်က္(၂)ခ်က္မွာ-


(၁)အခါလြန္မွမရႏိုင္ေတာ့သည့္အရာအားရယူရန္ႀကိဳးစားျခင္းမ်ဳိးမလုပ္သင့္ပါ၊ထိုနည္းတူမိမိကိုယ္ ကိုယ္ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိ၊မေကာင္းေသာကိုယ္က်င့္တရားမ်ားအားစြန္႔ပစ္ရန္ခက္ခဲေနျခင္း ေနာက္က်ျခင္း
တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ဆီမီးခြက္ရွိေသာ္လည္းမီးခြက္ထဲ၌ဆီမထည့္ထားလွ်င္အလင္းကိုမရႏိုင္သကဲသို႔ အသိဥာဏ္ထဲ၌ဆီႏွင့္တူေသာ၀ိညာဥ္ေရးရာအသိတရား၊ဥာဏ္ပညာ၊ သမၼာသတိမ်ားအၿမဲမျပတ္ ထည့္ထားရန္အေရးႀကီးပါသည္။သို႔မွသာေလာကထဲအေမွာင္ကမာၻထဲ၌အလင္းတရားျဖင့္အသက္ရွင္
ရပ္တည္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(၂)မိုက္မဲေသာ၊ပညာမဲ့ေသာသတိုးသမီး(၅)ဦးမွာပညာသတိရွိေသာသတို႔သမီး(၅)ဦးထံမွဆီေခ်းငွားခဲ့ ရာေခ်းယူ၍မရခဲ့သည့္ပံုပမာသည္ လူတစ္ဦး၏ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္သြယ္မႈ(Relationship)သည္ေခ်း ယူ၍ရႏိုင္ေသာအရာမဟုတ္ပါ။ကိုယ္ပိုင္တည္ေဆာက္ရယူရေသာအရာပင္ျဖစ္သည္။အနီးကပ္လုပ္ယူ၍ မရႏိုင္ပါ။မိုက္မဲေသာသတို႔သမီး(၅)ဦးအဖို႔ေနာက္က်သြားၿပီ၊လြန္သြားၿပီဟူေသာေနာင္တတရားႏွင့္ေလး လံ လြန္းလွေသာပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈကိုသာေပြ႕ပိုက္ရပါေတာ့သည္။မိမိတို႔အေနျဖင့္ဆီထည့္ရန္အခ်ိန္အလံု အေလာက္ရထားပါလွ်က္ႏွင့္ျပင္ဆင္မႈမရွိခဲ့ျခင္း၊ႀကိဳးစားမႈမရွိခဲ့ျခင္း၊ အက်ဳိးရွိရွိအသံုးမျပဳတတ္ျခင္းမ်ား သည္ေနာင္တရျခင္းႏွင့္ဘ၀ပ်က္ျခင္းရလဒ္မ်ားကိုသာခံစားရရွိေစပါသည္။

ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူေသာကမာၻေလာကႀကီးထဲ၌အလင္းအိမ္ဟူေသာေနလံုးႀကီးစတင္ထြက္ရွိ လာသည့္နံနက္မိုးေသာက္ခ်ိန္သည္အလင္းအေတာက္ပဆံုးအခ်ိန္အခါျဖစ္သလိုညေနေန၀င္ဆည္းဆာ အခ်ိန္သည္လည္းအလွပဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။လူ႔ေလာကႀကီးထဲလူသားအျဖစ္ေမြးဖြားေရာက္ရွိလာ ၾကေသာလူသားတိုင္းအတြက္ေမြးဖြားခ်ိန္သည္မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္၀သကဲ့သို႔လူ႔ေလာကမွထြက္ခြာၿပီး ဘုရားသခင္ထံျပန္သြားရေသာ ေန၀င္ခ်ိန္သည္လည္း အလွပဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေရွာလမုန္ မင္းႀကီးကိုယ္တိုင္ကေမြးဖြားခ်ိန္ႏွင့္ေသဆံုးခ်ိန္ကာလကို ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာတို႔သည္ မိမိတို႔အခ်ိန္ရွိ၏။ မိုးေကာင္းကင္ေအာက္၌ႀကံစည္သမွ်အသီးသီးျပဳရေသာအခ်ိန္ရွိသည္………ဟု(ေဒသနာ၊ ၃း၁-၁၂) တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။ထိုအခ်ိန္ဆုိသည့္ကြက္လပ္မွာကၽြႏ္ုပ္တို႔လူသားမ်ားအတြက္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ရိုးသားျခင္း၊ႀကိဳးစားျခင္း၊စာနာျခင္း၊ေဖးမျခင္း၊တရားမွ်တျခင္း၊ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသိဥာဏ္ရွိျခင္း၊သတိၱတရားရွိျခင္း၊အိေၿႏၵေစာင့္စည္းျခင္း၊ကိုယ္က်င့္သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာအားျဖည့္ျခင္း၊ေလာကေကာင္းက်ဳိးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊သူတစ္ပါးအတြက္အေစခံျခင္းစသည္ တို႔ျဖင့္ပါရမီျဖည့္ရန္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ႏုပ်ဳိသည္မွစၿပီးအိုမင္းသည္အထိအခ်ိန္မွာေနရာယူထားဆဲျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ကအိုမင္းရင့္ေရာ္မႈကိုအမ်ဳိးမ်ဳိးညည္းထြားတတ္သည္။မအိုမင္းေအာင္တားဆီးျခင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္အခ်ိန္ကိုေတာ့ျဖင့္တားဆီး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ဆြဲဆန္႔ဖို႔ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ျပဳျပင္ဖို႔ရန္ေသာ္
လည္းေကာင္းမရႏိုင္ပါ။လူသည္အိုလာၿပီးအလွပ်က္လာျခင္းသည္အၿမဲမမွန္ပါ။မအိုပဲအလွပ်က္ျခင္း၊ ဘ၀ပ်က္ျခင္း၊စိတ္ဓါတ္ပ်က္ျခင္း၊စာရိတၱပ်က္ျခင္းမ်ားထက္စာလွ်င္မိမိ၌ရွိေသာပညာသတိ၊သီလသမာဓိ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ေစတနာတရား၊သန္႔စင္ေသာစိတ္၊ၫူစူမႈကင္းေသာစိတ္တို႔ျဖင့္ေပ်ာ္၀င္ေနေသာဘ၀ျဖင့္ လွပစြာအိုမင္းတတ္ဖို႔၊အခ်ိန္ကိုတန္ဖိုးရွိရွိအသက္ရွင္တတ္ဖို႔ရန္လိုပါသည္။မိမိ၌ရွိေသာအခ်ိန္ႏွင့္စြမ္း ရည္ကိုတန္ဖိုးရွိစြာသံုးစြဲတတ္သူ၊တန္ဖိုးရွိစြာကုန္လြန္ေစတတ္ေသာသူတို႔အဖို႔လွပေသာအခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ဆံုေတြ႕ရန္အလို႔ငွာဆံုေတြ႕ေနရေသာအခ်ိန္မ်ားအားအလွပဆံုးျပင္ဆင္လွ်က္ေလာကအက်ဳိး၊သာသနာ အက်ဳိး၊ႏိုင္ငံအက်ဳိး၊လူသားအက်ဳိးမ်ားအားမိမိ၌ရွိေသာပညာသတိျဖင့္ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ မည္မွာဧကန္အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

မိုးဦးဇြန္(ကမာ႐ြတ္)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Preparation For Future

Google+ Followers