ဤေက်ာက္ေပၚမွာငါ၏အသင္းကိုငါတည္ေဆာက္မည္


ဤအျဖစ္အပ်က္သည္ခရစ္ေတာ္ေယရႈဘုရားကားတိုင္ထက္၀ယ္အေသသတ္
ျခင္းခံရေတာ့မည္အခ်ိန္ႏွင့္အလြန္နီးကပ္ေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ထိုသို႔
ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာဖိလိပၸဳကဲသရိေက်းလက္ေဒသသည္ဂါလိလဲပင္လယ္၏အေရွ႕
ေျမာက္ဖက္(၂၅)မိုင္ခန္႔အကြာတြင္တည္ရွိၿပီးဆီးရီးယားနတ္ကြန္းမ်ားႏွင့္ပည့္
အျပည့္အစံုဖတ္ရန္ေအာက္ပါလင့္အားႏွိပ္ပါ

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ဘုရားစင္စစ္ျဖစ္ျခင္း


ယံုၾကည္သူခရစ္ယာန္မ်ားသည္သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုဘုရားရွင္အျဖစ္လည္း
ေကာင္း၊ မိမိတို႔အား အျပစ္ငရဲမွေ႐ြးႏႈတ္ကယ္တင္သူ (ကယ္တင္ရွင္) အျဖစ္
လည္းေကာင္းလက္ခံယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။အျပစ္မွေ႐ြးႏႈတ္ကယ္တင္
သူသည္အျပင္စီရင္ခြင့္ႏွင့္အျပစ္လႊတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္သာမကအျပစ္ႏွင့္လံုး၀


Renewal of the Churches in Myanmar for 21Century(Part 2)


For the 21st Century David illustrated clearly that the Christian
leader today, too, must be willing to exercise spiritual means to
mold, stimulate andcontinually challenges hiscolleagues and
subordinates. In spiritual work werather expect it; in the secular
အျပည့္အစံုဖတ္ရန္ေအာက္ပါလင့္ကိုႏွိပ္ပါ

Renewal of the Churches in Myanmar for 21Century(Part 1)


Re-orientation of the concept of the Church Many definitions
open the general concept to the Church.The Englishword
“Churches” is derived from the GK- wordKyriakos or Kyriake
oikia meaning “the Lord's house”that is a Christian place ofworship.
အျပည့္အစံုဖတ္ရန္ေအာက္ပါလင့္ကိုႏွိပ္ပါ

GLOBALIZATION


Introduction
We are Christian because wehave been called by God to work 
with him in the fulfillment of his purpose for the humanity as a 
whole our life in this world is life in mission.[1] In this 21st 
အျပည့္အစံုဖတ္ရန္ေအာက္ပါလင့္အားႏွိပ္ပါ

မဂၤလာရွိေသာဆုလဒ္

သက္ေသေပးပါ အဖဘုရား.., သက္ေသေပးပါ.. ေပးပါလို ့ အၾကိမ္ၾကိမ္ေတာင္းခံခဲ့စဥ္က သတိရေသးတယ္။ သူမ်ားေတြထက္ ထူးျခားတ့ဲ သက္ေသကိုလည္း လိုခ်င္ေသးတာကိုး။ ထင္ထားတာက တကယ္ပဲ ၾကီးၾကီးမားမား ေျပာင္းလဲ တိုးတက္တာမ်ိဳး ၊ လူမ်ားေတြ ဟာ ကနဲ ဟင္ကနဲ အ့ံၾသသြားေစခ်င္တာမ်ိဳး သက္ေသျဖစ္ခ်င္တာေလ။ အဲလိုေတာင္းေနရင္းက လိုခ်င္တ့ဲ သက္ေသမရတ့ဲအဆံုး သတ္ေသခ်င္ စိတ္ပဲ တစ္ေန ့တျခားျဖစ္လာေတာ့တယ္။

ေတာင္းတာလဲ မေပးဘူးဆိုျပီး စိတ္ပါေကာက္ခ်င္သလိုလို။တကယ္ေတာ့ က်မတို ့ဟာ ဘုရားသခင္ကို ကိုယ့္သေဘာအတိုင္း လိုက္လုပ္ေပးဖို ့ ကိုယ့္ဆႏၵတစ္ခုပဲ သိျပီး ဂ်ီက် ေတာင္းဆို ေနတ့ဲ ခေလးငယ္ေတြပါပဲ။ အသက္သာၾကီး လာျပီး ဝိညာဥ္ေရးမွာ ကေလးျဖစ္ေနတုန္း ၊ ေျပာရမယ္ဆို ဘုရားကို တစ္ဖက္သတ္ စိတ္ေကာက္ေနတတ္တုန္း ဆိုတာ ကို ျပန္လည္ စဥ္းစားမိပါတယ္။
ဆိုေနတ့ဲ သီခ်င္းစာသားေလးက ..
.'ကိုယ္ေတာ္ကို ကၽြနု္ပ္ ခ်စ္သည္.., ခပ္သိမ္းေသာအရာမ်ားထက္,, အဖ,, ကိုယ္ေတာ္သာတမ္းတေန,, '
ခပ္သိမ္းဆိုသည္မွာ အားလုံးထက္ဟုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါ၏။ ထိုအားလုံးထဲမွာ ကၽြနု္ပ္တို ့မျဖတ္နိုင္ေသာအရာမ်ားကို နာမယ္ထည့္ျပီး စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ။ ဥပမာ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္း၊ ဘီယာ၊ ခိုင္နီး၊ ထီ၊ စသျဖင့္ မိမိတို ့စြဲလန္းေနေသာ မေကာင္းမႈ အရာမ်ားကို အရင္ဆံုး ဖယ္ရွားျပီး မွ တကယ္ပဲ ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္မ တို ့၏ စြဲလန္းရာက ကိုယ္ေတာ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုေနတ့ဲ သီခ်င္းေလးက အသက္ျဖစ္ျပီး သက္ေသျဖစ္ လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ပဲ မိမိ၏ စြဲလန္းရာကို စြန္ ့လႊတ္တိုင္း ကိုယ္ေတာ့္ထံမွ ထိုက္တန္တ့ဲ reward အျမဲရွိပါသည္။ ထိုအရာကို က်မကေတာ့ ဇာတိနဲ ့ ဝိညာဥ္ တိုက္ပြဲဟု သတ္မွတ္ျပီး ကစားပြဲလို ျပိဳင္ေလ့ရွိပါတယ္။
ရံႈးခ့ဲတာရွိသလို နိုင္လာတာေတြလဲ ရွိပါတယ္။ တစ္ေျဖးေျဖး နိုင္တာပိုမ်ားလာေလေလ၊ က်မတို ့ထဲက ဝိညာဥ္ခြန္အားက ပိုျပီး သန္စြမ္းလာေလေလပါပဲ။
က်မအတြက္ေတာ့ ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆံုး ကစားပြဲျဖစ္ပါတယ္။. ေလာကမွာ ေနစဥ္ခဏ အတြက္ ေန ့ရက္အစဥ္ တိုင္းထိုကစားပြဲ၏ ေအာင္ျမင္ျခင္း ဆုလာဘ္မ်ားစြာ ရွိသလို ေကာင္းကင္ထက္မွာလည္း သိုေလွာင္ထား ျပီးသား လို ့ က်မ အလိုလို သေဘာေပါက္ မိပါတယ္။ မိမိအလိုကို ျငင္းပယ္တိုင္း ကိုယ္ေတာ္အတြက္ဆိုတ့ဲ ကိုယ္ေတာ့္ကို တကယ္ခ်စ္ေၾကာင္း သက္ေသျပဖို ့ က်မတို ့ နွလုံးသားထဲမွာ စြဲျမဲစြာ ရွိေနေစပါ။ ျငင္းပယ္တိုင္းမွာ ျပန္ရလာမည့္ မဂၤလာရွိေသာ ဆုလာဘ္မ်ား ကို လက္ေတြ ့ျမင္လာ ပါလိမ့္မည္။ ထိုအခါ က်မတို ့ လိုခ်င္ေသာ သက္ေသ ၊ ကိုယ္ေတာ္ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္း သက္ေသမ်ားစြာကို ရရွိျပီျဖစ္သည္။
ဆုေတာင္းခ်က္။
အဖ, အရာအားလုံးထက္ အလိုခ်င္ဆုံးက ကိုယ္ေတာ္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္မွလြဲျပီး ကၽြနု္ပ္မွာ ခိုလႈံစရာမရွိပါ။ ကိုယ္ေတာ္ထက္ပိုျပီး အဘယ္အရာကိုမွ် မစြဲလန္း မတပ္မက္ေတာ့ပါ။ ခပ္သိမ္းေသာ အရာမ်ားထက္ ကိုယ္ေတာ္ ကိုသာ တမ္းတေၾကာင္း ယေန ့က်ြနု္ပ္ကို သက္ေသျပဳေတာ္မူပါအဖ။ သခင္ေယရႈနာမေတာ္၌ ဆုေတာင္းပါ၏။ အာမင္း။( To God be the glory )
                                                                                 ရတနာဦး
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Google+ Followers